Véső Ágoston Munkácsy-díjas festőművész 70 év képeiből című életműkiállításával nyitotta meg hivatalosan új rendezvényterének kapuját a debreceni Partium Ház. Az új helyen, a Piac utca 81. szám alatt, augusztus 16-án délután, a zsúfolásig megtelt kiállítótérben a legendás nagybányai festőiskola utolsó élő alakja, az 1931-ben született Véső Ágoston maga is jelen volt. Az eseményen részt vett Papp László polgármester és Szabó Pál Csaba, a Magyar Házak hálózati ügyvezetője. A kiállítást Latorcai Csaba miniszterhelyettes és Szakács Imre festőművész nyitotta meg.

Szabó Pál Csaba megtisztelőnek nevezte, hogy Véső Ágoston kiállításával nyílik meg újra a Partium Ház, mely egyben új szakaszt nyit Debrecen városa és a Magyar Házak Hálózata nemzetpolitikai küldetésének szövetségében.

366362074 254109574118754 5516438280413824204 n

„Az együttműködésünk különleges, és modellértékű, hiszen itt, akárcsak a Magyar Házak többi öt, határmenti intézményében, az állami, regionális kultúraszervező logikák találkoznak a helyi kultúraszervező inspirációkkal, erőkkel és víziókkal. Bízom benne, hogy az a három esztendő, amelyet együtt töltöttünk, kölcsönösen azzal a tanulsággal szolgált mindkettőnk számára, hogy ez egy nagyon hasznos, komparatív előnyöket előállító, különleges együttműködés. Azok a tények, melyek a Partium Ház debreceni teljesítményét igazolják, a több mint száz önálló kulturális esemény, a partiumi baráti társaságnak 1500 tagja, mind igazolja, hogy közösen jó úton járunk. És az a sok kedves debreceni arc, aki megtisztelte Véső Ágoston kiállítását, szintén azt látszik igazolni, hogy talán ez a fajta határokat átlépő gondolkodás Debrecenben is sikeres lehet. Én a magunk részéről azt ígérem, hogy ez a több mint kilenc évtizedes, Nagybányától Debrecenig ívelő fantasztikus életpálya számunkra, a magyar kultúra szerény őrhelyét működtető csapat számára megfelelő úticsomag lesz abban a tekintetben, amit mi eddig is hivatásnak tekintettünk, hogy lényegi kérdésekben egy centit sem fogunk hátrálni. Ez a fantasztikus életút, kulturális teljesítmény biztosan segíteni fog ebben.”

Véső Ágostont a Partium Ház közönsége állva, vastapssal üdvözölte. Az ünnepi pillanatokat Vranyecz Artúr színművész szavalata, az Ave Maria, Kodály A csitári hegyek alatt átirata és Erkel Ferenc Bánk bán című operájának leghíresebb áriája, a Hazám, hazám tette még felemelőbbé, melyet Ács János világhírű karmester, Antoni Norbert és Kuczmog Klaudia előadásában élvezhetett a közönség.

A Partium Ház a nemzeti összetartozás hétköznapi megélésének színhelye

Dr. Papp László, Debrecen polgármestere első kiállításának 70. évfordulója alkalmából gratulált a művésznek a rendkívül értékes életművéhez, és megköszönte, hogy vállalta a kiállítás szervezésével járó erőfeszítéseket, és elhozta Nagybányáról Debrecenbe ezt az igen értékes és izgalmas válogatást.

„Nagybánya, mint művészképző, művészerkölcsi alapot építő iskola hatolt a köztudatba, és hogy nem merült feledésbe, elsősorban Véső Ágostonnak köszönhető, aki a Művésztelep megalakulásának 100. évfordulóján felírta az ünnepség plakátjára, „Nagybánya pedig van. Tájkép is. És lesz is!” Erre az értékes szellemiségre építkezve kezdeményezte a Nagybánya Tájképfestő Telep létrehozását, amelynek több mint negyedszázados története alatt számos bel- és külföldi kiállításon bemutatott, mintegy 500 festményből álló gyűjtemény jött létre. A nagybányai festészet alapítóinak jogutódjaként több elismerésben is részesült, köztük a Magyar Örökség és Kisebbségekért, a Külhoni Magyarságért díjat vehette át. Köszönjük Véső Ágostonnak kulturális örökségünk eme felbecsülhetetlen értékének megmentését, tovább-éltetését! – mondta a polgármester.

367401870 254109554118756 7686440834795781810 n

Papp László a Partium Házról szólva azt mondta: az, hogy ma itt van körünkben a Kárpát-medencei festészet egyik legjelentősebb alkotója, a Nagybányai Művésztelep örökségének tovább-vivője, hogy képeit több mint egy hónapon át megcsodálhatja a debreceni közönség, a Magyar Házak Hálózatába tartozó Partium Ház érdeme, amely a Debreceni Önkormányzattal együttműködve, következetesen dolgozik a partiumi és erdélyi történelmi és kulturális értékek össznemzeti integrációján, a nemzeti összetartozás, a magyar identitás tudatának erősítésén.

„A nemzet határain belüli összetartozásunk számtalan formáját hoztuk létre eddig is városunkban. Ebben a törekvésünkben a Partium Ház, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának biztos partnere lett.
Debrecen 2020 őszen fogadta be a Partium Házat, amely az elmúlt három évben végzett színvonalas munkájának köszönhetően, számottevően gazdagította a város kulturális életét, a nemzeti összetartás hétköznapi megélésének színhelyévé, igazi közösségi térré, közösségformáló erővé vált.

A Partium Ház tevékenységének lényegét tükrözi ez a mai rendezvény is, amely egy jelentős nagybányai magyar festőművész képeit mutatja be, nemcsak a falakon, hanem a nagyváradi Holnap Könyvek Kiadó gondozásában megjelent életműalbumban is. Amelyben egy jelentős erdélyi költő, Szőcs Géza katartikus hatású verse egy marosvásárhelyi származású, debrecenivé vált színművész előadásában hangzik el. Amelyben Ács János, Olaszországban élő világhírű magyar karmester zongorajátéka, valamint egy debreceni és egy kárpátaljai származású énekművész teljesíti ki az élményt.
Ez Debrecen! Ez jelenti a nemzeti összetartozást a debreceni Partium Házban, ahol az elmúlt három évben, a külhoni témákban, külhoni szereplőkkel szervezett népszerű összművészeti rendezvények egyre nagyobb létszámú közönséget vonzottak, minek következtében az előző székhelye kicsinek bizonyult. Ez a magyarázata annak, hogy most itt vagyunk egy színvonalasan berendezett impozáns térben, amely megfelelő feltételeket biztosít a Partium Ház nemes küldetésének teljesítéséhez! Örömmel tölt el, hogy segíthetjük törekvéseit!” – mondta Papp László.

Véső Ágoston jelet hagyott számunkra

Latorcai Csaba, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára azt mondta, a 92 éves Munkácsy-díjas festő, miközben épít a nagybányai elődök munkájára, a 20. század történelmi tragédiáit is figyelembe veszi művészetében.

„Most több részre szaggatva éli ez a nemzet a mindennapjait, de jelentsük ki: kultúrában egyek vagyunk” – hangoztatta a KDNP ügyvezető főtitkára. Mint mondta, a Partium Ház nevében is összeköti a magyarországi és a határon túl élő magyarságot. Elérhetővé teszi az Északkelet magyarországi és a partiumi régió történelmi és kortárs értékeit. Kiváló helyszíne tehát annak, hogy az itt megrendezésre kerülő programokon keresztül is megélhessük az összetartozás érzését a mindennapokban éppúgy, mint az ünnepeinken – tette hozzá.

Latorcai Csaba méltatta Véső Ágoston festészetét, aki ecsetével a görög filozófián és a keresztény valláson alapuló klasszikus, hagyományos európai értékeket jeleníti meg.
„Felelős kultúrember, akiből oly sokra lenne szükség” – jellemezte a KDNP legidősebb, 92 éves külhoni tagját a politikus.

Azt mondta, manapság olyan időket élünk, amikor fokozottan szükséges megőrizni hagyományainkat, józanságunkat, hitünket, és azt, hogy történelmi távlatokban tudjunk gondolkodni még akkor is, ha „ez a mai Európára és Európa legtöbb vezetőjére kevésbé, vagy sajnos egyáltalán nem jellemző”.

MTI2

Latorcai Csaba szerint „olyan jövőre van szükség, amely kulturális közösségként tekint az Európai Unióra”. Véső Ágoston is egy kulturális közösség része nagybányai festőelődeivel, mint ahogy „mi magyarok is egy kulturális közösség részei vagyunk itt Európa közepén” – tette hozzá.

Magyarország kormánya ezért, a kultúra mentéséért is áldoz határozottan többet a kultúrára, mint teszi azt az európai országok átlaga. Hazánk a GDP 1,3 százalékát költi kultúrára, míg az EU-ban ez 0,5 százalék – jelezte az államtitkár.

Latorcai Csaba azt mondta, Véső Ágoston életművével megtette, ami rajta múlt, „jelet hagyott számunkra, tegyük mi is ugyanezt polgári keresztény magyarok, adjuk tovább ezt a jelet”.

A tárlat szakmai megnyitóját Szakács Imre festőművész, a Szentendrei Művésztelep vezetője tartotta, aki a kiállított alkotások mellett a festő-barát munkásságát is méltatta. Többek között arról szólt, hogy Véső Ágoston művészetében és életében a szakralitás igen fontos szerepet töltött be. Eugéne Delacroix francia festőt idézve azt mondta: a kép első kötelessége, hogy ünnep legyen a szem számára, mi most pedig itt egy csodálatos ünneplés részesei vagyunk.

366004470 314996564379042 7898392447288611696 n

Véső Ágoston meghatottan köszönte meg a méltatást, a közönség szeretetét, beszélt a nemzeti-keresztény értékek közvetítésében kifejtett közös erőfeszítéseikről, a nagybányai hagyományokról, és művészi hitvallásáról is.

Az eseményen bemutatásra került a nagyváradi Holnap Könyvek Kiadó által, Nem könyvből tanultam Nagybányát címmel frissen megjelentetett Véső Ágoston-életműalbum, melyet a festőművész dedikált is az érdeklődőknek.

367402144 254109627452082 5343535359826310416 n

Véső Ágoston 70 ÉV KÉPEIBŐL című kiállítása 2023. szeptember 30-ig tekinthető meg a Partium Házban (Piac utca 81.), ahol az életmű-album korlátozott számban még megvásárolható.

« A 9 »

A rendezvény a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt . támogatásával valósult meg.

ME BGA

 

Fotók: MTI, https://www.facebook.com/latorcaicsaba, https://www.facebook.com/debrecenvarosa

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt a barátaival!